Op het fotowerk op deze site rust copyright.

Dat betekent dat:

- Foto's niet zonder toestemming mogen worden gecopieerd.

- Foto's alleen met toestemming van Janneke mogen worden gepubliceerd of gebruikt, tegen een vergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk van de commercie die met publicatie of gebruik wordt nagestreefd.

- Bij publicatie naamsvermelding van de fotograaf verplicht is.

Voor digitale bestanden gelden dezelfde voorwaarden als voor afdrukken van foto's.
Toestemming voor publicatie, wordt alleen schriftelijke gegeven, als u publiceert dient u dus in bezit te zijn van een schriftelijk bewijs van toestemming.

Behalve deze richtlijnen, die zijn vermeld om de voorwaarden snel samen te vatten, zijn op Janneke's werk de Algemene Voorwaarden van de Fotografen federatie van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 163/1992. U kunt ze ook vinden via www.fotografenfederatie.nl.